top of page
talenservice

Techtra 
perfectionist in revisie en proeflezing van uw teksten

Perfectioneer de kwaliteit van uw teksten met onze talenservice

Revisie en proeflezing van door u vertaalde teksten is geen overbodige luxe. Zo bent u er zeker van dat specifieke technische termen correct gebruikt worden. Techtra kan terugvallen op een gediplomeerde taalkundige en native speaker in de doeltaal, die de juiste stijl hanteert voor een specifieke doelgroep. Door een beroep te doen op onze talenservice verbetert u niet alleen de kwaliteit en geloofwaardigheid van uw boodschap, u zorgt er ook voor dat deze vlot en professioneel overkomt bij uw doelpubliek.

Anchor 1
Anchor 2

Revisie: de grondige controle

Revisie is meer dan proeflezen. We vergelijken de originele brontekst met het eindresultaat op nauwkeurigheid, consistentie en leesbaarheid. Hierbij kunnen we tegenstrijdigheden, grammaticale fouten, terminologische inconsistenties en problematische zinsconstructies identificeren. De revisor kijkt niet alleen naar individuele woorden en zinnen, maar ook naar de volledige samenhang en begrijpelijkheid van de vertaling. De vertaalde tekst moet lezen alsof deze oorspronkelijk in de doeltaal is geschreven.

Proofreading door Techtra
Revisie en proofreading, vertaling

Proofreading: de puntjes op de i

Het proefleesproces omvat het controleren van de vertaling op spelling, grammatica, typografie en interpunctie- en typefouten. Het doel van proofreading is om eventuele typografische fouten, spelfouten of andere kleine onvolkomenheden op te sporen en te corrigeren. Het is een laatste controle om ervoor te zorgen dat de vertaling vrij is van slordigheden die de professionele uitstraling kunnen schaden. Een proofreader heeft ook aandacht voor de consistentie van de vertaling, als het gaat om stijl en terminologie.

Anchor 2

Uw garantie voor een perfecte vertaling

Na revisie en proofreading kan u er zeker van zijn dat uw vertaling perfect aansluit bij uw doelgroep en er professioneel uitziet. Deze controle is zeker een meerwaarde als het woordgebruik, de spelling of de grammatica in de brontekst niet optimaal is.

Perfect vertaalde tekst

Een beroep doen op onze talenservice voor revisie en proofeading van uw teksten? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen!

bottom of page