top of page
Engineering consultancy voedingssector

Engineering & Consulting

Consultingpartner in de voedingssector

De voedingsindustrie is een dynamische en snel veranderende wereld waarin wij ondertussen al 25 jaar lang ervaring hebben opgebouwd in engineering en consulting. Wij zijn vertrouwd met de uitdagingen waar de voedingsindustrie mee te maken heeft en werken nauw samen met onze klanten om op maat gemaakte oplossingen te bieden. Zo voeren we op freelancebasis consultingopdrachten uit, waarbij we expertise hebben opgebouwd in verschillende taken.

Anchor 1

Procesontwerp

We stellen lastenboeken op en maken P&ID-tekeningen om de processen in de voedingssector te optimaliseren. We definiëren technische specificaties, identificeren kritieke componenten en creëren schematische overzichten, zodat de installaties die op basis van ons werk gebouwd worden efficiënt en veilig zijn.

Mechanische engineering

We bieden begeleiding bij het opstellen van 3D-tekeningen en zorgen voor nauwkeurige mechanische ontwerpen. Dit omvat het creëren van gedetailleerde modellen en specificaties voor componenten, zodat ze naadloos geïntegreerd kunnen worden in de voedingsinstallaties.

Berekening en selectie van procescomponenten

We helpen bij de berekening en selectie van essentiële componenten, zoals pompen, warmtewisselaars, kleppen en instrumentatie. 

Elektrotechnische engineering

Algemene technische ondersteuning van de elektrotechnische engineering. We stellen I/O-lijsten op en denken na over de optimale manier om systemen en processen te automatiseren (automatisatiearchitectuur), met het oog op efficiëntie en betrouwbaarheid.

Opmeting in situ en opvolging tijdens plaatsing

Techtra voert ter plaatse nauwkeurige metingen uit om de exacte afmetingen en specificaties van de locatie te bepalen. Dit is essentieel voor een correcte plaatsing van machines en apparatuur. Techtra ondersteunt ook bij het daadwerkelijk installeren van machines, zoals tanks en productielijnen. We zorgen er daarbij voor dat alles volgens plan verloopt en dat de installatie voldoet aan de ontwerpspecificaties.

Opvolging in situ voor mechanische en elektriciteitswerken

Wij komen bij u ter plaatse om erover te waken dat de installatie correct wordt geïmplementeerd volgens de ontwerpspecificaties. We identificeren eventuele problemen, brengen indien nodig wijzigingen aan en zorgen ervoor dat de mechanische en elektrische aspecten van het project soepel verlopen. Zo zorgen we ervoor dat het procesontwerp volgens de regels van de kunst geïmplementeerd wordt.

Handleidingen en technische dossiers

We stellen gedetailleerde handleidingen en technische documentatie op. Deze documenten zijn cruciaal om de werking, het onderhoud en de veiligheidsrichtlijnen van de apparatuur en installaties te begrijpen. Ze zorgen ervoor dat operators en technici alle nodige informatie hebben om de systemen correct te bedienen en te onderhouden.

Opleiding van operatoren

We geven training voor operators in de voedingsindustrie. Deze opleidingen zorgen ervoor dat uw operators de installatie perfect kunnen bedienen, dat ze de veiligheidsprocedures begrijpen en dat de productieprocessen geoptimaliseerd worden.

Opstellen van functionele analyse ter voorbereiding van de programmatie

We stellen een functionele analyse op, waarin we de functionele vereisten van het systeem of proces in kaart brengen. We identificeren daarbij de belangrijkste functies die het systeem moet uitvoeren, leggen de interacties tussen verschillende componenten vast, bepalen de parameters en beschrijven de logica en stappen die nodig zijn om de gewenste functionaliteit te bereiken. Deze functionele analyse vormt de basis voor het programmeren van de systemen en zorgt ervoor dat de softwareontwikkeling nauwkeurig aansluit bij de behoeften van de klant.

Engineering consulting
Anchor 2

Engineering & consulting in de praktijk

Enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde projecten van Techtra:

  • Sterilisatoren

  • Aseptische installaties

  • Oplosinstallatie voor vloeibare suiker

  • Complete productielijn voor drinkbare yoghurt

  • CIP-installaties

  • Mixinstallaties

  • Transferlijnen met PIG-systeem

  • Aansluiting afvulmachines

Anchor 2

Ons inschakelen voor consultingopdrachten? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen!

bottom of page